ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. Bolesława Chrobrego
w ChrobrzuHISTORIA SZKOŁYZespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu mieści się w pałacu i innych budynkach, których właścicielem byli Wielopolscy. Po II wojnie światowej w 1946 roku, 112 ha ziemi, pałac i pozostałe zabudowania zostały przeznaczone na potrzeby oświaty rolniczej i zgodnie z tym przeznaczeniem użytkowane są do dziś. Obecnie w części pałacu mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego oraz muzeum. W 1999 roku szkoła obchodziła 50-cio lecie istnienia. Dla uczniów zamiejscowych zapewniamy mieszkanie w internacie w 2 - 3 osobowych pokojach. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, komputerowymi i biblioteką.